Angelique de Bovril

                                  Galeria                                                   Rodowód 

          

 

Masć: tricolor                                                                  WYSTAWY

PKR.IX-61421                                                              Klasa  Młodzieży   - EX

Nr.rej. 27146/VII/12                                                 Klasa Pośrednia 2 x  Ex

CHIP: 616093900011033                  

Waga: 2,900  - 1,5  roku